Мир Солнца
Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
СКИДКА -3%

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Есть номера

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Есть номера
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Есть номера
-2% онлайн заказ


Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
TOPlist

Активный отдых. Пассажирские перевозки, байдарки, поход Крым, сплав на байдаркахACTIVE-рейтинг туристических сайтов. Туризм и отдых


TOPlist
Russian North Carolina
Отдых
skaitliukas e-center.lt
EASY.LV Interneta resursu reitings
contadores de visitas eharmony
contatori per blog


Besucherzahler hot russian women
contatori per blog


Besucherzahler ukraine women website
website counter
web clocks relojes para la web
Contatore
Besucherzahler russian wives
счетчик посещений
Рейтинг SIMPLETOP.NET


СКИДКИ И АКЦИИ
при онлайн бронировании
Туристическая база Еловый двор
Еловый двор
Закарпатье, Поляна
Скидка -2%
Отель Здравница Карпат
Здравница Карпат
Закарпатье, Поляна
Скидка -5%

Теги страницы


Врахування ризиків, розвитку туристичної галузі, Українських Карпат, отдых, Rest

 Поиск варианта отдыха в Карпатах

Booking.comВрахування ризиків у задачі управління портфелями проектів розвитку туристичної галузі регіону Українських Карпат

 

Учет рисков в задаче управления портфелями проектов развития туристической отрасли региона Украинских Карпат
СтатьиРозглянуто особливості управління портфелями проектів розвитку туристичної галузі в Карпатському регіону, специфіка ведення господарської діяльність якого пов'язана з ризиками. Запропоновано в туристичному бізнесі використовувати тривимірну модель ризиків, яка характеризує: ризик як небезпеку зазнати втрат; ризик як невизначеність, тобто частковій або повній відсутності інформації; ризик як можливість отримати дохід. Наведено конкретні приклади формування портфелів проектів з врахуванням ризиків, проаналізовано масштаби змін при переході від однієї альтернативи до іншої, а також проведено детальний аналіз портфелів проектів щодо очікуваних ефектів від їх реалізації при різних обсягах фінансування та надійності.

Ключові слова: туристична галузь, регіон Українських Карпат, економічний розвиток, формування портфелю проектів з врахуванням ризиків, понесені витрати, очікуваний ефект, прийняття управлінських рішень.

Актуальність проблеми. Оскільки ймовірність швидкого промислового розвитку в Україні є мізерною [5; 7, ст. 34], тому продуктивність праці та конкурентоспроможність власної продукції ще довго залишатимуться низькими. Водночас робити ставку на реанімацію у Карпатському регіоні промислового виробництва навряд чи виправдає себе - при його зростанні погіршуватиметься екологічна ситуація, що значною мірою відлякуватиме як внутрішні, так зовнішні інвестиції. Розвиток туристичного бізнесу в цьому регіоні має стимулювати прогресивні зміни в його економічному житті [6, 10-12].

Перелік видів туризму, які можна успішно розвивати в регіоні Українських Карпат, дуже великий [6]. Проблема тільки за технічно та економічно обґрунтованими портфелями проектів, адміністративному сприянні для їх реалізації внутрішнім і зовнішнім інвестиційним потокам, а також зваженою державною політикою, спрямованою на покращення як політичної, так і економічної ситуації загалом.

На сьогодні кількісні та якісні характеристики туристичної галузі України [11-12], їхня інфраструктура не дають змоги повною мірою і ефективно вирішувати ключові завдання економіки Карпатського регіону, яка має тенденцію у найближчому майбутнього до певного зростання. Взаємодія туристичної галузі з іншими галузями економіки має двоякий характер. З одного боку, розвиток ключових виробничих галузей регіону, збільшення або зниження обсягів промислового виробництва і товарообігу приводить до деяких змін в туристичному секторі, вимагає і зумовлює відповідне зростання або спад обсягів і якості надання туристичних послуг. З іншого боку, недостатній розвиток туристичної галузі України обмежує зростання економіки Карпатського регіону, стримує розвиток діяльності промислових, будівельних, торгівельних і інших організацій у зв'язку з обмеженими можливостями об'єктів туристичного бізнесу. У сукупності це вимагає значної перебудови регіонального туристичного бізнесу, подальший розвиток якого пов'язаний з ризиками та невизначеностями [1, 14].
1. Ризики у туристичному бізнесі

Для відпочинкового туризму поняття ризику найчастіше розглядається як відносна безпека туристичних маршрутів залежно від їх складності або травматизм екстремальних видів туризму - гірського, водного та лижного [7, ст. 163]. Проте у сфері туристичного бізнесу ризики пов'язані, насамперед, з наданням нових видів послуг, сприятливими погодними умовами для зимового та літнього відпочинку, розвитком інфраструктури, економічною невизначеністю та кризами, політичними негараздами тощо, які в сукупності безпосередньо чи опосередковано впливають на обсяги отриманих прибутків.

У процесі діяльності будь-яких туристичних фірм і організацій завжди існує небезпека втрат, пов'язаних із специфікою ведення господарських операцій. Небезпека таких втрат називається ризиком, який характеризується ймовірністю появи негативних чинників, що перешкоджатимуть веденню господарських операцій, та обсягом понесених збитків від їх негативної дії. Ризик у економічній діяльності має сповна самостійне теоретичне і прикладне значення як важлива категорія теорії та практики управління, особливо якщо врахувати чималі досягнення у вивчення цієї проблеми [4, 8, 9, 16, 17]. Не дивлячись на часте використання цього терміну, поняття ризику у туристичному бізнесі немає однозначного трактування. Це пов'язано, насамперед, з багатоаспектністю даного явища, його складністю і практично повним його ігноруванням у існуючому господарському законодавстві, недостатнім використанням в реальній економічній практиці.

Часто поняття ризику тісно пов'язане з невизначеністю. У економічній літературі існує ряд підходів до розділення цих категорій. Так, А.А. Кудрявцев і Г.В. Чернова виділяють такі підходи [17]:

а) інформаційний підхід, основою якого є уявлення про те, що відмінності між ризиком і невизначеністю загалом зводяться до наявності обсягу доступної інформації про досліджувану ситуацію;
б) оцінний підхід, у рамках якого передбачається, що невизначеність пов'язана з багатоваріантністю майбутнього розвитку подій, тобто з неоднозначністю очікуваного результату, а ризик - за відношенням до несприятливих результатів (наприклад, до виникнення збитку).

Науковці часто розглядають невизначеність як один з елементів, характеристик або умов прояву ризику [4, 13]. У рамках теорії прийняття рішень виділяють умови визначеності, ризику і невизначеності [2, 3, 15]. В умовах прояву ризику вхідні дані можна описати за допомогою ймовірнісних розподілів, а в умовах невизначеності - вхідним даним не можна приписати відносні ваги (вагові коефіцієнти), які представляли б міру їх значущості в процесі прийняття рішень. Отож, ризик можна трактувати як різновид невизначеності, коли настання подій вірогідне і може бути визначено.

У економічному розумінні поняття "ризик" може мати абсолютно різні трактування. На сьогодні можна виділити такі підходи до його визначення:

- ризик як можливість або вірогідність настання подій, що роблять негативний вплив на економічний об'єкт, які призводять до втрат [2, 4, 13];
- ризик як небезпека виникнення втрат [1, 16];
- ризик як результат діяльності, найчастіше у вигляді втрат і збитків [3, 17];
- ризик як діяльність суб'єкта господарського життя, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору [2, 4, 8, 13].

Окрім вказаних підходів, часто ризик розглядається з позиції його наслідків. Найчастіше автори акцентують увагу на негативних проявах ризику [1, 4, 14, 16]. Але за останні роки посилилася тенденція до комплексного осмислення даного поняття: вивчаються не лише негативні наслідки прояву ризиків, але й позитивні результати, отримані внаслідок перебігу подій. Все частіше ризик розглядається як тривимірна модель: ризик як небезпека (зазнати втрат), ризик як невизначеність (часткова або повна відсутність інформації), ризик як можливість (отримати дохід) [1, 8, 17]. Таке розуміння ризику є найповнішим і найточнішим як на сьогоднішній день.

Управління ризиком у туристичній галузі Карпатського регіону вимагає, насамперед, класифікації його видів. Здебільшого вона здійснюється за значною кількістю не зв'язаних між собою критеріїв (так звана фасетна система класифікації) [13, ст. 124]. Подібний підхід, з одного боку, дає змогу врахувати множину аспектів і особливостей явища у кожному конкретному випадку, а з іншого боку, не дає змоги сформувати чітку систему, що відображає структуру сукупності ризиків, які можуть виникнути у туристичному бізнесі. Окрім цього, в таких випадках класифікаційні ознаки часто перетинаються, вносячи певну частку хаотичності при їх аналізі та синтезі. У цій ситуації угрупування видів ризику вимагає використання системного підходу, побудови ієрархічної структури залежно від сфери застосування.

Для прийняття стратегічних рішень щодо розвитку в Карпатському регіоні туристичної галузі потрібно: сформувати множину портфелів проектів за залежністю "витрати - ефект", а також можливістю залучення додаткових фінансових ресурсів - узяття кредиту [5]; проаналізувати масштаби змін при переході від однієї альтернативи до іншої з врахуванням ризиків при реалізації того чи іншого портфелю; провести детальний аналіз портфелів проектів щодо очікуваних ефектів від їх реалізації при різних обсягах фінансування та надійності; зробити власний принциповий вибір і обґрунтувати його.


Источник: Грицюк М.Ю., Максимів Л.І. Врахування ризиків у задачі управління портфелями проектів розвитку туристичної галузі регіону Українських Карпат / Опубліковано: Науковий вiсник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львiв: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип.20.11. – С. 48-61.: http://tourlib.net (использовать материалы возможно только в личных не коммерческих образовательных целях. Все права принадлежат их авторам)

Реклама:


Вступление

Раздел 1. Социально-экономические предпосылки развития рекреационной индустрии
1.1. Рекреационная индустрия в системе экономических приоритетов Карпатского региона
1.2. Направления стратегического развития Карпатского региона на современном этапе
1.3. Рекреационный потенциал Карпатского региона и его использования 1 2 3

Раздел 2. Развитие рекреационной отрасли и туризма в Карпатском регионе
2.1. Освоение Карпатского региона
2.2. Характеристика освоения рекреации в Карпатском регионе
2.3. Мировой опыт развития туризма 1 2

Раздел 3. Формирование политики рекреационного освоения региона
3.1. Принципы развития рекреационной индустрии
3.2. Приоритетные направления рекреации в регионе
3.3. Экономическая регуляция развития рекреационной сферы

Раздел 4. Перспектива модель рекреационной индустрии в регионе
4.1. Рекреационное районирование территорий
4.2. Характеристика рекреационных территорий
4.3. Экологические регламенты рекреационной индустрии
4.4. Система рекреационной инфраструктуры 1 2

Выводы

Литература
Источник: Мазур Ф.Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону). Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2005. - 96 с. : http://tourlib.net (использовать материалы возможно только в личных не коммерческих образовательных целях. Все права принадлежат их авторам)

 


Предисловие
Геологическое развитие и строение Карпат
Путешествие в глубь веков
Долиной реки Уж
По следам древних старателей
Кварц или диамант!
В урочище Смереков камень
Береговское холмогорье
Вышковская ртуть
Хрустальные дворцы в Солотвине
У «центра» Европы
Излилась на дно морское лава...
Экскурсии по вулканическим Карпатам
Вулкан... В центре Ужгорода
В подземном царстве вулкана
Невицкое
К древнему кратеру
Таинственные воронки
Долина здравниц
Водопад Скакало
Урочище Синяк
На обавский камень
Синее озеро
Загадка одинокой горы
Зачарованная долина
В краю золотистых гроздьев
Долина нарциссов
Морское око
Угольский заповедник
Зверинец в Буштыне

Краткий словарь геологических терминов
Литература
Источник: Лазаренко Э.А. По вулканическим Карпатам. Путеводитель. - Ужгород: Карпаты, 1978. - 96 с. : http://tourlib.net (использовать материалы возможно только в личных не коммерческих образовательных целях. Все права принадлежат их авторам)

 

Джерело: Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу. - К.: Альтерпрес, 2004. - 192 с. (подані матеріали (анотації розділів книги) можливо використовувати лише для ознайомлення. Всі права належать їх авторам. Шукайте книжку у книжкових магазинах)
Передмова
Розділ 1. Екологічний туризм
1.1. Принципи, функції та завдання екологічного туризму
1.2. Гносеологічні та історичні основи екологічного туризму
1.3. Інтеграційні та стабілізаційні основи екологічного туризму
Розділ 2. Конструктивно-географічні основи менеджменту екологічного турихму
2.1. Іноваційні основи менеджменту екологічного туризму
2.2. Науково-методичні основи менеджменту екологічного туризму
2.3. Конструктивно-географічні та дидактичні основи фахової підготовки менеджера екологічного туризму
Розділ 3. Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу
3.1. Теоретико-методологічні та практичні засади екологічного геомаркетингу
3.2. Екологічний туризм в системі урбоекологічного маркетингу
3.3. Концепція геомаркетингу екологічного туризму як базової основи сталого рекреаційного природокористування
3.4. Екологічний туризм у системі суспільно-економічних відносин
3.5. Суспільно-економічні основи та економічний зміст стратегічного менеджменту екологічного туризму
3.6. Суспільно-економічні чинники розвитку екологічного туризму
3.7. Екотуристичний потенціал та специфічні риси екотуристського продукту
Розділ 4. Реалізація концепції геомаркетингу екологічного туризму
4.1. Особливості геомаркетиніу екологічного туризму
4.2. Розробка комплексу геомаркетингу
4.2.1. Маркетинговий профіль екотуриста
4.2.2. Стратегії збуту і прогнозування потенційного попиту в екологічному туризмі
4.3. Екотуристичні геомаркетингові комунікації
Висновки


Введение
Глава 1: Современный международный туризм и тенденции его развития в мире
1.1 Основные виды туризма и факторы влияющие на его развитие
1.2 Проблема неравенства в секторе туризма
Глава 2: Рекреационный потенциал и проблемы развития отрасли туризма в Украинских Карпатах
2.1 Природные и культурно-исторические условия развития туристской деятельности в Карпатском регионе
Рельеф Карпат
Бальнеологические ресурсы Карпат.
Бальнеогрязевые ресурсы Карпат
Фитолечебные ресурсы Карпат
Климатические и ландшафтные ресурсы Карпат
Историко-культурные ресурсы Карпат
Экологическая ситуация Карпат
Транспортная доступность Карпат
2.2 Социально-экономические условия развития отрасли туризма в Карпатском регионе
Экономические проблемы Карпатского региона
Социальные проблемы Карпатского региона
2.3 Структура рекреационного комплекса Карпатского региона
Глава 3: Проблемы и перспективы развития туристической отрасли в Украинских Карпатах
3.1 Стратегические ориентиры и факторы, подтверждают приоритетность развития сферы туризма в Карпатском регионе
3.2 Тенденции и перспективы развития международного туризма в регионе Украинских Карпат
Заключение
Список источников
Источник: Зазгарская И.Б. Проблемы и перспективы развития туризма на территории украинских Карпат: http://tourlib.net (использовать материалы возможно только в личных не коммерческих образовательных целях. Все права принадлежат их авторам)

 

Джерело: Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. Заповідні екосистеми Карпат. - Львів: Світ, 1991. - 248 с. (подані матеріали можливо використовувати лише для ознайомлення. Шукайте книжку у книжковиз магазинах)
Передмова
1. Екологічна і біогеографічна характеристика Карпат
Західні Карпати
Східні Карпати
Південні Карпати
2. Історія та організаційна структура охорони природи в Карпатах
2.1. Історичний огляд природоохоронних заходів
2.2. Організаційна структура охорони природи в країнах, на території яких розташовані Карпати
3. Наукове визначення різних типів заповідних екосистем
4. Екосистеми Карпат
4.1. Чехо-словацькі Карпати
Татранський національний парк (ТАНАП)
Пієнінський національний парк
Національний парк Низькі Татри
Національний парк Мала Фатра
Охоронна ландшафтна область "Бескиди"
Охоронна ландшафтна область Малі Карпати
Охоронна ландшафтна область Білі Карпати
Охоронна ландшафтна область Велика Фатра
Охоронна ландшафтна область Гірська Орава
Охоронна ландшафтна область Штіавницьке Горбогір'я
Охоронна ландшафтна область Муранська Планина
Охоронна ландшафтна область Поляна
Охоронна ландшафтна область Словацький рай
Охоронна ландшафтна область Вигорлат
Охоронна ландшафтна область Східні Карпати
4.2. Польські Карпати
Баб'є-Гурський біосферний заповідник
Татранський національний парк
Горчанський національний парк
Пієнінський національний парк
Бещадський національний парк
Інші охоронні території
4.3. Угорські Карпати
Бюккський національний парк
Агтелекський біосферний заповідник
Рослинність
Голлокейський ландшафтоохоронний район
Лазберцький ландшафтоохоронний район
Берженьський ландшафтоохоронний район
Земпленський ландшафтоохоронний район
Природні резервати державного значення
Токайсько-Бодрогзугський ландшафтоохоронний район
4.4. Українські Карпати
Угольсько-Широколужанський заповідний масив
Хустський заповідний масив "ДОЛИНА НАРЦИСІВ"
Карпатський національний парк
Національний парк "Синевир"
Інші важливіші природоохоронні території
Національний парк "Українські Бескиди"
4.5. Румунські Карпати
Біосферний заповідник Ретезат
Бучеджські гори і природні резервати на їх території
5. Міжнародний біосферний заповідник у Бескидах (проект) та його значення для природоохоронного співробітництва
6. Поліфункцюнальне значення заповідних екосистем та оптимізація їхнього охоронного режиму
Післямова

 

Статьи по туризму в Карпатах:
   

Ахекян К. Легенди Невицького замку у сучасному побутуванні сіл Невицьке і Кам’яниця Ужгородського району Закарпатської обл.
Бандерич В., Приндак В., Хоєцький П. Перспективи розвитку мисливського туризму в Сколівських Бескидах
Боднар Л.Р. Напрями залучення інвестицій у розвиток туристично-рекреаційного комплексу Карпатського регіону
Вачевський М.В., Свінцов О.М., Кузнєцов В.Ф. Рекреаційні можливості Трускавецько-Східницького регіону
Горнолыжный туризм в Украинских Карпатах
Грицюк М.Ю., Максимів Л.І. Врахування ризиків у задачі управління портфелями проектів розвитку туристичної галузі регіону Українських Карпат
Грицюк М.Ю., Максимів Л.І. Задачі стратегічного управління портфелями проектів у туристичній галузі Карпатського регіону
Гук Н.А. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Карпатському регіоні
Гук Н.А. Перспективні напрямки розвитку туризму в регіоні Українських Карпат
Долина нарциссов - живая легенда Закарпатья
Дутчак С.В. Дві сторони впливу розвитку туристичної індустрії на збереження етнічної самобутності Карпатських гір
Дутчак С.В., Дутчак М.В. Деякі аспекти виділення сегментів спеціалізованого туризму та їх стан на території Чернівецької області
Дутчак С.В. Обґрунтування нових підходів у дослідженні туристсько-рекреаційної діяльності (на прикладі Буковинських Карпат та Середнього Подністров’я)
Зеленый туризм в Карпатах!
Киртич Л.П., Лемко І.С., Гайсак М.О. Курортно-рекреаційне зонування Закарпаття
Костюк І. Франківщина: мрії твої золоті, мрії твої незабуті
Кравців В., Жук П. Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах
Криницька Н.Г. Особливості лісових рекреаційних ресурсів Львівщини
Любка А. Боржавська вузькоколійка: місцева Швейцарія, яку ми втрачаємо
Медяник А.М. Фактори стійкого розвитку підприємств у сегменті міжнародного туризму Карпатського регіону
Миронов Ю.Б. Спеціальні економічні зони і економічна безпека територій їх функціонування (на прикладі СЕЗКурортополіс Трускавець”)
Миронов Ю.Б. Особливості використання інвестицій у спеціальній економічній зоні "Курортополіс Трускавець"
Миронов Ю.Б. Особливості маркетингової діяльності суб’єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
Миронов Ю.Б. Формування інвестиційної привабливості СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
Миронов Ю.Б. Чинники перспективного розвитку туристичного бізнесу в СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
Михайлишин Л.І. Туризм як напрям економічного розвитку високогірних регіонів Прикарпаття (на прикладі Яремчанського регіону)
Недавня О. Історичний митрополичий Галич як осередок релігієзнавчого туризму та патріотичного виховання молоді
Нікіпелова О.М. Невикористані можливості застосування природних лікувальних ресурсів Карпатського регіону
Новицька-Колодіна А.О., Миронов Ю.Б. Особливості розвитку туризму в умовах спеціальної економічної зони (на прикладі СЕЗ "Курортополіс Трускавець")
Падовська О.М. Традиційний промисел Карпат в контексті формування рекреаційного комплексу
Передумови та етапи розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському реґіоні України 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Петранівський В.Л. Галицька карпатська туристська інфраструктура: історичний аспект (ІІ пол. XIX ст. – 1939 р.)
Романів П.В. Аналіз ресурсної привабливості Українських Карпат для цілей розвитку пізнавального туризму
Проданюк О.Ю., Гнатяк І.С. Туристичні і рекреаційні можливості околиць хребта Чорногора в зимовий період
Романюк М.Д. Розвиток туризму в контексті соціально-економічного відродження Прикарпаття
Рутинський М.Й. Перспективні напрями розбудови рекреаційної інфраструктури курортної столиці Українських Карпат - м. Яремчі
Рутинський М.Й. Сучасний стан та напрямки розбудови курортно-рекреаційної інфраструктури Івано-Франківщини
Сільське зелене Прикарпаття : Чому саме Прикарпаття? Яремче Татарів Ворохта Яблуниця Верховина Косів Яворів Коломия Галич
Обласна влада і сільський туризм.
За допомогою ТАСІС.
Чим село вабить туриста?
Як вибрати, де зупинитися?
Современные гостиницы Трускавца - комфорт и оздоровление
Українські Карпати 2 3 4
Швагуляк-Шостак О. Карпатський трамвай
Швагуляк-Шостак О. Трускавецкурорт открыл сезон акционирования
Если вы заблудились в Карпатах
В Карпаты по грибы
Важные направления развития туризма в регионе Украинских Карпат
Велосипедный туризм в Карпатах
Водопад Каменка
Гостиницы Карпат
Сбор грибов в Карпатах
Особенности отдыха в Карпатах в мае
Советы владельцам усадеб и туристических баз
Проблемы и перспективы развития экологического туризма в Украине
Ведущие направления использования рекреационных ресурсов Карпат
Почему лучше отдохнуть в Карпатах чем на море
Как отдыхать в Карпатах летом
Организация многодневных походов по Карпатам
Как правильно организовать зимние походы в Карпаты?
Впервые на лыжах

ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. Введение в экотуризм
1.1. Предпосылки зарождения и история развития экотуризма. Концепция устойчивого развития современного туризма
1.2. Возможности управления воздействием туризма на природные туристские ресурсы и выгоды от экотуризма
1.3. Определение экотуризма
1.4. Виды экотуризма
1.5. Динамика роста и емкость экотуристского рынка
1.6. Маркетинговый профиль экотуриста
1.7. Факторы и прогнозы развития экотуризма
ГЛАВА 2. Туроперейтинг в экотуризме
2.1. Понятие и составляющие туроперейтинга
2.2. Проектирование экотуров
2.3. Работа гида с гостями
2.4. Менеджмент качества туристского обслуживания
2.5. Изучение рекреационных потребноаей экотуристов
2.6. Информационный контакт с гостями
ГЛАВА 3. Менеджмент обслуживания экотуристов
3.1. Организация размещения экотуристов
3.2. Организация питания туристов в экологических и приключенческих турах
3.3. Выполнение программы обслуживания
ГЛАВА 4. Безопасность в экотуризме (на примере горных путешествий)
4.1. Определение безопасности в туризме
4.2. Виды опасностей в туризме
4.3. Профилактика опасностей в горных экологических и приключенческих турах. Информированность туристов, подготовка маршрута и акклиматизация
4.4. Структура и причины несчастных случаев в горном экологическом и приключенческом туризме в СНГ
4.5. Природные опасности в горном экологическом и приключенческом туризме и правила поведения
4.6. Организация поисковых и спасательных работ в экологическом и приключенческом туризме
4.7. Опасности для иностранных туристов в Российской Федерации
4.8. Памятка безопасности для международных туристов
1. Предисловие
2. Подготовка к путешествию
3. Безопасность в городе
4. Безопасность в отеле
5. Безопасность в общественном транспорте
6. Безопасность во время вождения автомобиля
7. Как сохранить деньги в безопасности
8. Защита от террористов
9. Защита от инфекционных и вирусных заболевании
ГЛАВА 5. Менеджмент человеческих ресурсов в экотуризме
5.1. Связь управления персоналом со стратегией и структурой туристической фирмы
5.2. Определение потребности в персонале, текучести кадров и производительности труда
5.3. Профессиональные (квалификационные) стандарты подготовки персонала в турбизнесе и гостеприимстве для экотуризма
5.4. Отбор персонала в туристской фирме
5.5. Заключение трудового договора
5.6. Профориентация и трудовая адаптация
5.7. Обучение персонала в туризме и гостеприимстве
5.8. Оценка персонала в туристских организациях
5.9. Высвобождение персонала, увольнение
ГЛАВА 6. Технологии минимизации загрязнения окружающей среды в экологическом и приключенческом туризме
6.1. Приготовление пищи
6.2. Стирка белья и мойка посуды
6.3. Обустройство приютов, отелей, бивуаков
6.4. Утилизация отходов
6.5. Транспортные туристские перевозки
ГЛАВА 7. Экологический и приключенческий туризм как средство социально-экономического развития горных регионов (на примере Западного Непала)
ГЛАВА 8. Развитие экотуризма в горных районах мира
8.1. Туристский регион Америка
8.2. Туристский регион Африка
8.3. Туристские регионы: Ближний Восток и Южная Азия
ГЛАВА 9. Развитие экотуризма в горных районах (на примере Западного Кавказа)
9.1. Выделение и классификация горных туристских районов Западного Кавказа
9.2. Ресурсы и условия развития экотуризма в горных туристских районах Краснодарского края
Краснодарский туристский мезорайон
Апшеронский туристский мезорайон
Сочинский туристский мезорайон
Псебайский потенциально-туристский мезорайон
9.3. Ресурсы и условия развития экотуризма в Майкопском туристском мезорайоне Республики Адыгея
9.4. Ресурсы и условия развития приключенческого и экологического туризма в горных туристских районах Карачаево-Черкесской Республики
Архызский туристский мезорайон
Домбайский туристский мезорайон
Узункольский туристский мезорайон
ЛИТЕРАТУРА

Карпаты